کوهنورد

[ سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۶:۳۳ قبل از ظهر ] [ آقای همت دادرس ]
[ ]

زن ومرد لباس همدیگرند

[ سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۶:۳۲ قبل از ظهر ] [ آقای همت دادرس ]
[ ]

دوست خدا بودن سخت نیست

[ سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۶:۲۸ قبل از ظهر ] [ آقای همت دادرس ]
[ ]

اثر تلقین

[ سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۶:۲۷ قبل از ظهر ] [ آقای همت دادرس ]
[ ]

چرخش زمین درقرآن

[ سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۶:۲۴ قبل از ظهر ] [ آقای همت دادرس ]
[ ]

شیطان وفرعون

[ سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۶:۲۲ قبل از ظهر ] [ آقای همت دادرس ]
[ ]

عشق به محبوب

[ سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ ۶:۲۰ قبل از ظهر ] [ آقای همت دادرس ]
[ ]

علل دین گریزی جوانان

[ چهارشنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۳ ] [ ۲:۴۳ قبل از ظهر ] [ آقای همت دادرس ]
[ ]

همدلی وهمدردی

[ چهارشنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۳ ] [ ۲:۴۲ قبل از ظهر ] [ آقای همت دادرس ]
[ ]

ازفرصتها استفاده کن .

[ چهارشنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۳ ] [ ۲:۳۸ قبل از ظهر ] [ آقای همت دادرس ]
[ ]

احترام به پدر ومادر

[ سه شنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۳ ] [ ۶:۵۸ قبل از ظهر ] [ آقای همت دادرس ]
[ ]

برگزاری کلاسهای کنکوری وتقویتی وخصوصی

به اطلاع دانش آموزان وداوطلبان کنکور می رساند که کلاسهای

 

تقویتی وکنکوری وخصوصی آقای همت دادرس در آموزشگاههای

 

   زبدگان ،قلم چی ، راه گستر ،برگزار می شود .

[ پنجشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۳ ] [ ۱۷:۲۲ بعد از ظهر ] [ آقای همت دادرس ]
[ ]

نمونه سوال عربی سوم ریاضی وتجربی دی ماه

نمونه سوال عربی سوم ریاضی وتجربی دی ماه


ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۳ ] [ ۱:۴۶ قبل از ظهر ] [ آقای همت دادرس ]
[ ]

نمونه سوال عربی سوم ریاضی وتجربی دی ماه

نمونه سوال عربی سوم ریاضی وتجربی دی ماه


ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۳ ] [ ۱:۴۲ قبل از ظهر ] [ آقای همت دادرس ]
[ ]

نمونه سوال عربی سوم ریاضی وتجربی دی ماه

نمونه سوال عربی سوم ریاضی وتجربی دی ماه


ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۳ ] [ ۱:۴۰ قبل از ظهر ] [ آقای همت دادرس ]
[ ]