طرح درس سالانه عربی سالانه 3 ریاضی / فیزیک

بسمه تعالی

طرح درس سالانه عربی سالانه 3 ریاضی / فیزیک

 

 

برای دانلود کلیک کنید.

[ یکشنبه شانزدهم بهمن ۱۳۹۰ ] [ ۲۲:۲۱ بعد از ظهر ] [ آقای همت دادرس ]
[ ]

طرح درس معرفه و نکره

بسمه تعالي
نمونه اي از طرح درس روزانه

 

 

 

برای دانلود کلیک کنید

[ شنبه سی ام مهر ۱۳۹۰ ] [ ۲۲:۴۷ بعد از ظهر ] [ آقای همت دادرس ]
[ ]

طرح درس سالانه عربی 1 چهارم انسانی انسانی

بسمه تعالی

طرح درس سالانه عربی 1 چهارم انسانی انسانی

 

برای دانلود کلیک کنید

 

 

[ پنجشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۰ ] [ ۲۲:۴۱ بعد از ظهر ] [ آقای همت دادرس ]
[ ]

طرح درس معلوم و مجهول

بسمه تعالي
نمونه اي از طرح درس روزانه

 

 

برای دانلود کلیک کنبد

[ چهارشنبه بیستم مهر ۱۳۹۰ ] [ ۱۰:۳۵ قبل از ظهر ] [ آقای همت دادرس ]
[ ]